Zie voor openingstijden en vakantieperiodes 2023 de tab Contact / openingstijden

Jong en oud zijn van harte welkom in Wijkcentrum Koningshaven.

Het sociale centrum wil bruisend en toegankelijk zijn voor buurtbewoners. Het heeft een breed aanbod aan activiteiten op het gebied van recreatie, ontmoeting, educatie en vorming. Samen bouwen we aan een vitale en sterke wijk, waar iedereen zoveel mogelijk meedoet. Loop vooral even binnen.

Het is bovendien mogelijk om te vergaderen en bijeenkomsten te organiseren in het Wijkcentrum. Een multifunctio­nele plek voor en met elkaar dus.

Het wijkcentrum wordt beheerd door gebruikers, de Wijkraad en ContourdeTwern. Door deze unieke samenwerking hebben buurtbewoners en gebruikers invloed op de invulling en openings­tijden van het centrum.

Buurtbewoners die zelf een activiteit voor de buurt willen organiseren kunnen hierbij ondersteuning krijgen van ContourdeTwern. Neem hiervoor contact op met

Wijkcentrum Koningshaven
Kruisvaardersstraat 32c
5021 BE Tilburg
Tel: 013 5425729
Facebook
Wijkcentrum Koningshaven

 

 

***********************

Voor de inhoud van onze privacyverklaring verwijzen wij u naar www.koningshaven.eu.