Coöperatie

Dit is een nieuwe pagina op de website van het wijkcentrum.

Hier vindt u alle informatie en nieuws over de voortgang van ons initiatief het wijkcentrum om te vormen naar een coöperatie. De doelstelling is de Coöperatie Koningshaven formeel op te richten per 1 januari 2019. Deze Coöperatie Koningshaven krijgt 3 coöperanten n.l. de wijkraad, vrijwilligers en ContourdeTwern. Alle coöperanten krijgen een gelijk deel in deze coöperatie.

In het (te downloaden) ondernemingsplan kunt u er verder alles over lezen.

Voor u als gebruiker van het wijkcentrum verandert er eigenlijk niets. De te vormen coöperatie is in feite een formalisering van de werkwijze die de afgelopen jaren is gehanteerd.

Het bestuur